เพชรบุรี" />

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)

ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

รายละเอียด โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)

รหัสสถานศึกษา 1076370101
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบลท่าคอย
อำเภอท่ายาง
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76130
พิกัดแผนที่ 12.93253827,99.86085263

พิกัดและแผนที่ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
(พิกัด: 12.93253827,99.86085263)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)

สถานศึกษาใกล้เคียง โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)

สถานศึกษาใกล้เคียงทั้งหมด
เรียกดูรายการสถานศึกษาที่อยู่ในตำบลท่าคอย ทั้งหมด