อุบลราชธานี" />

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา

ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

รายละเอียด โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา

รหัสสถานศึกษา 1134100054
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบลนาแวง
อำเภอเขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
พิกัดแผนที่ ,

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา

สถานศึกษาใกล้เคียง โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา

สถานศึกษาใกล้เคียงทั้งหมด
เรียกดูรายการสถานศึกษาที่อยู่ในตำบลนาแวง ทั้งหมด