เพชรบุรี" />

โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา

ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

รายละเอียด โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา

รหัสสถานศึกษา 1176100006
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
พิกัดแผนที่ ,

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา

สถานศึกษาใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา

สถานศึกษาใกล้เคียงทั้งหมด
เรียกดูรายการสถานศึกษาที่อยู่ในตำบลท่าราบ ทั้งหมด