นครศรีธรรมราช" />

โรงเรียนสิทธาภัทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

รายละเอียด โรงเรียนสิทธาภัทร์

รหัสสถานศึกษา 1180100158
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสิทธาภัทร์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
พิกัดแผนที่ ,

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสิทธาภัทร์

สถานศึกษาใกล้เคียง โรงเรียนสิทธาภัทร์

สถานศึกษาใกล้เคียงทั้งหมด
เรียกดูรายการสถานศึกษาที่อยู่ในตำบลในเมือง ทั้งหมด