นครปฐม" />

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 10300

รายละเอียด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รหัสสถานศึกษา 1473100201
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สังกัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 10300
พิกัดแผนที่ ,

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถานศึกษาใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถานศึกษาใกล้เคียงทั้งหมด
เรียกดูรายการสถานศึกษาที่อยู่ในตำบลกำแพงแสน ทั้งหมด
เว็บไซต์พันธมิตร