อุบลราชธานี" />

โรงเรียนเทพนิมิต

ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

รายละเอียด โรงเรียนเทพนิมิต

รหัสสถานศึกษา 1134100076
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพนิมิต
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบลแก้งเหนือ
อำเภอเขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
พิกัดแผนที่ ,

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนเทพนิมิต

สถานศึกษาใกล้เคียง โรงเรียนเทพนิมิต

สถานศึกษาใกล้เคียงทั้งหมด
เรียกดูรายการสถานศึกษาที่อยู่ในตำบลแก้งเหนือ ทั้งหมด